web analytics

Tıp Dil Sınavları

Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu yeni bir düzenleme ile Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS) giren adayların dil seviyeleri Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanan Tıpdil sınavıyla ölçülecektir. Sınav ilk olarak 31.08.2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Sınav tıpkı YDS gibi 80 sorudan oluşmaktadır.

Sınav süresi 150 dakikadır.

Tıpdil Sınavı YDS den farklı olarak daha önce uygulanan ÜDS Sağlık bilimleri sınavında olduğu gibi sağlık içerkli sorulardan oluşmaktadır.

Adayların dil yeterlilik belgesi alabilmeleri için en az 50 puan almaları gerekmektedir.

Tıpdil sınavı 5 yıl boyunca geçerli olacaktır.

TIPDİL sınavına Tıp, DişHekimliği ya da Sağlık Bilimi ile ilgili fakültelerinde öğrenci olanlar, uzmanlık eğitimine devam edenler ve mezun ya da mezun olacak durumda olan kişiler girebilir.

Tıpdil sınavı, nisan ve eylül olmak üzere yılda iki kez yapılan TUS öncesinde, mart ve ağustos aylarında yapılmaktadır. uygulanacaktır.

Tıpdil sınavı İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde uygulanacaktır. Adaylar her dönemde yalnızca bir dilden sınava girebilirler.