Hemen Ara
Whatsapp
loader image

İnsan Kaynakları

Vizyon:

Çalışma alanı olarak öncelikle tercih edilen bir kurum oluşturmak.

Misyon:

Sürekli gelişim ve çalışan memnuniyetinin sağlanabileceği, kurum vizyon, misyon ve stratejileri ile uyumlu etkin insan kaynakları politikaları geliştirmek ve bunların çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.

Politikalar:

İnsan Kaynakları Yönetimi; iş analizlerinin yapılması ve iş tanımlarının belli İnsan Kaynakları Yönetimi; iş analizlerinin yapılması ve iş tanımlarının belirlenmesi, personel ihtiyacının belirlenmesi, bilimsel yöntemler kullanılarak personelin seçimi ve yerleştirilmesi, kariyer planlamalarının yapılması, çeşitli eğitimlerin verilmesi ve/veya gerekli organizasyonun yapılması, performans değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi, ücret ve sosyal imkanların belirlenmesi, yasal yükümlülüklerin hayata geçirilmesi konusunda bir çok politikaya sahiptir ve uygulanmasından sorumludur.

Seçme ve İşe Alma

Felsefemiz: “Doğru işe doğru insan” Personel seçiminde objektiflik esastır. Görev tanımlarında belirtilen gerekli yetenek, nitelik ve yetkinlikler baz alınarak değerlendirmeler yapılır.

İnsan Kaynakları Bölümü’ne gelen CV’ler, English Time İnsan Kaynakları Yönetimi tarafından güncellenen CV Bankası bünyesinde takip edilir. Kurumumuz için yapılan başvuruların gizliliği esastır. Gerekli inceleme ve sınıflandırmalar yapıldıktan sonra ilgili bölüm yöneticilerinin katıldığı seri mülakatlar yapılır.

Değerlendirmelerde işin niteliğinin hizmet olması ve ağırlıklı insan ilişkilerini içermesi nedeniyle yöntem olarak mülakat tekniği kullanılmaktadır.

Kariyer Planlama

İşletmemizde bulunan pozisyonlar için kariyer imkanı mevcuttur. Kurum yönetici ihtiyacını kendi bünyesinden karşılamaktadır. Ve iş başvurusunda bulunan adaylar geleceğin yöneticisi olarak algılanmaktadır. Bu nedenle işe alım süreci ayrı bir önem arz etmektedir.

Yöneticiliğe uzanan süreç kişisel performansa, bilgi ve beceri birikimine ve mevcut pozisyonun imkanlarına göre değişmekte olup bireyler gerekli eğitimlerle desteklenmektedir.

Eğitim Politikası

Günümüz rekabet ortamında dinamizm sürekli gelişim ile sağlanmaktadır. Bu nedenle eğitim işletmelerin vazgeçilmezlerinden biri durumundadır. Kurumumuzda eğitim süreci işe alınan personelin işe adaptasyonu amacıyla verilen oryantasyon eğitimiyle başlamaktadır. Ve bireyin çalıştığı sürece ihtiyaç duyduğu gerek motivasyon gerekse kişisel gelişim amaçlı eğitimleri kapsamaktadır.

Kurumsal gelişimin bireysel gelişim ile sağlanabileceği inancındayız.

Performans Değerlendirme

Önceden belirlenmiş olan performans kriterlerine göre; personelin sergilediği performans tespit edilmektedir. Objektiflik esas olduğundan ağırlıklı olarak sayısal veriler kullanılır ve çok yönlü değerlendirmeler yapılır. Performans değerlendirmede aylık süreçler baz alınmakta ve her ay gerçekleştirilmektedir. Performans görüşmeleri bir önceki görüşmede kararlaştırılmış olan tüm görev ve faaliyetleri kapsar ve bir sonraki dönemin hedefleri saptanır.